Newsletter 05/2018

Wydanie z dnia 30-05-2018

Informacje


Zapraszamy do lektury kolejnej edycji Newslettera Biblioteki NIFC.

Przy okazji niniejszego wydania chcielibyśmy przypomnieć Państwu o możliwości korzystania z bazy „Naxos Music Library”. Baza obejmuje obecnie ponad 130 tysięcy nagrań (w sumie jest to ponad dwa miliony ścieżek). Dostęp do bazy możliwy jest w sieci wewnętrznej NIFC pod adresem https://nifc.naxosmusiclibrary.com (adres zawsze dostępny w zakładce „Linki”) bez konieczności dodatkowego logowania.

Z przyjemnością informujemy także, że w tym roku udostępniamy bazę „Naxos Video Library”. W bazie umieszczono do tej pory niemal trzy tysiące nagrań wideo dostępnych w streamingu. Dostępne są nagrania koncertów, wywiady, kursy mistrzowskie a także rejestracje oper i innych gatunków. Baza dostępna jest pod adresem https://nifc.naxosvideolibrary.com (adres także w zakładce „Linki”). Po wejściu na stronę należy się zalogować używając danych udostępnionych w sieci wewnętrznej NIFC.

Ilość osób jednocześnie korzystających ze streamingu jest ograniczona dlatego w przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić trudności z zalogowaniem. W związku z powyższym uprzejmie prosimy aby pamiętać o wylogowaniu (przycisk „log out”) po zakończeniu korzystania z bazy.


Digitalizacja zewnętrzna

Biblioteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina podejmuje współpracę z instytucjami posiadającymi zbiory leżące w zainteresowaniu Instytutu. W kolejnych numerach naszego newslettera będziemy przybliżać charakterystykę projektów digitalizacyjnych realizowanych w poszczególnych lokalizacjach.


Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest w posiadaniu unikatowej kolekcji muzykaliów. Są to reprezentatywne zbiory polskiej muzyki salonowej przełomu XVIII i XIX wieku zgromadzone przez członków rodziny Zamoyskich z ordynacji w Kozłówce i uzupełnione w drugiej połowie XX wieku nutami pochodzącymi z innych polskich siedzib szlacheckich. W większości są to druki muzyczne oraz rękopisy przepisywane własnoręcznie przez Ordynatową Anielę Zamoyską lub jej córkę. Jest to reprezentatywny zbiór stanowiący unikalne świadectwo polskiej kultury muzycznej, w której dorastał i wychował się młody Fryderyk Chopin. Zbiory te stanowią bezcenne tło i kontekst dla badań nad jego spuścizną.

Przygotowania do realizacji projektu digitalizacji w Bibliotece Muzeum Zamoyskich w Kozłówce trwały od września 2016. Ostatecznie umowę z naszym partnerem oraz czynności związane z formalną stroną organizacji współpracy udało się zakończyć dnia 7 lipca 2017 roku.

   
Na zdjęciu: Anna Fic-Lazor - Dyrektor Muzeum Moment podpisania umowy
Na zdjęciu: Anna Fic-Lazor - Dyrektor Muzeum Moment podpisania umowy

Zostało zdigitalizowanych łącznie 21503 strony w 431 woluminach rękopisów i druków muzycznych.

Przykładowe skany:

Rękopis

Okładka

Stary druk - strona tytułowa

Aktualnie trwa opracowanie zdigitalizowanego materiału, katalogowanie i przygotowanie do udostępnienia.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Muzyki Polskiej.


Transkrypcje cyfrowe - podstawowe założenia

Wraz z końcem kwietnia pod auspicjami BFF NIFC rozpoczęły się intensywne prace nad tworzeniem cyfrowych edycji nutowych dzieł Fryderyka Chopina. Od tej pory przynajmniej do połowy 2020 roku ośmioosobowy zespół edytorów będzie sukcesywnie opracowywał wszystkie zgromadzone w BFF NIFC i MFC pierwodruki chopinowskie. Edycje będą oddawać możliwie najdokładniej zapis dziewiętnastowieczny, wraz z błędami i niekonsekwencjami. Dyplomatyczna szczegółowość edycji w połączeniu z możliwościami systemu notacji Humdrum oraz narzędzi analitycznych Humdrum Toolkit sprawią, że możliwe będzie na przykład zestawienie nietypowych cech zapisu muzycznego w drukach konkretnego wydawcy, albo automatyczne porównanie pierwodruków kompozycji Chopina. W efekcie odnalezienie nawet drobnych różnic między dziewiętnastowiecznymi wydaniami tych samych kompozycji będzie trwało ułamki sekund.

Przykład: Fryderyk Chopin - Mazurek op. 7 nr 1, t. 24:

     
Chopin - Mazurek op. 7 nr 1, t. 24 (Kistner) Chopin - Mazurek op. 7 nr 1, t. 24 (Schlesinger) Chopin - Mazurek op. 7 nr 1, t. 24 (Wessel)
a. Pierwodruk niemiecki
Friedrich Kistner
1833
Sygntura: 2436/n
b. pierwodruk francuski
Maurice Schlesinger
1833
Sygnatura: 3753/n
c. pierwodruk angielski
Wessel & C°.
1833
Sygnatura: 3669/n

Nowości


Do zbiorów Biblioteki udało się pozyskać rzadkie wydanie dzieła Bernarda Zaidlera (1799-1855) Storia della Polonia. Dwutomowa historia Polski została wydana we Florencji w oficynie V. Batelli e Figli w 1831 roku, w okresie trwania Powstania Listopadowego.

   
sygn. xxx sygn. xxx
Bernard Zeidler, Storia della Polonia Herby miast polskich

Dzieło jest bogato ilustrowane – w jego skład wchodzi ponad 100 plansz wykonanych w technice stalorytu. Większość z nich została sporządzona na podstawie współczesnych autorowi publikacji, m.in. Widoków Warszawy Antonia dal Trozzo wydawanych w latach 1827–29 czy Portretów królów polskich i ludzi sławnych… z ilustracjami Ludwika Horwarta. Głównym jednak źródłem ikonografii były dla Zaidlera wydane po raz pierwszy w 1816 roku Śpiewy Historyczne Niemcewicza. Poniżej prezentujemy wybrane ilustracje z obydwu tomów.

   
sygn. xxx sygn. xxx
Jarmark Stroje polskie
sygn. xxx sygn. xxx
Budowle warszawskie Plan Warszawy

Czasopisma

 1. Biblioteka wykupiła na 2018 rok prenumeraty poniższych pozycji:
  • Nowe Książki
  • Zeszyty Literackie

C/1106

Zeszyty Literackie,Rok XXXVI, 2018, Nr 1 (141)

W kwartalniku m.in. artykuły:

 • Marta Wryk, Requiem Verdiego w kolońskiej filharmonii, s. 52–53
 • Jerzy Stempowski, Muzyka lasów, s. 135–138
 • Ewa Pobłocka, Jerzy Maksymiuk — oczami solistki, s. 183–185
 • Michał Bristiger, Wojna tematem muzycznym, s. 186–187
  1. Kolekcja czasopism została wzbogacona o obiekty zakupione w Antykwariacie Poliart:

C/1053

 • Nasz Tygodnik. Pismo ilustrowane społeczno-literackie, Rok I, Nr 23, 9 listopada 1924 roku, Witold Zembrzuski, Warszawa 1924 Artykuł: Edward Wrocki, Chopin. W 75 rocznicę śmierci, s. 2

C/1055

 • tygodnik Wiadomości Literackie, Rok VII Nr 48 (361), niedziela 30 listopada 1930 roku, Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, Warszawa 1930 Artykuły: – Karol Szymanowski, *CHOPIN. Przemówienie wygłoszone na akademji w Uniwersytecie Warszawskim, s. 2 – Maria Mirska, *Nowoodkryty mazurek Chopina”, s. 2

C/1056

 • tygodnik Wiadomości Literackie, Rok XIV Nr 37 (723), niedziela 5 września 1937 roku, Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, Warszawa 1937 Artykuł – Wanda Melcer, Pomnik Chopina z drzew i kwiatów, s. 3

C/1057

Wiadomości Literackie, Rok XVI Nr 28 (820)

 • tygodnik Wiadomości Literackie, Rok XVI Nr 28 (820), niedziela 2 lipca 1939 roku, Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, Warszawa 1939

Artykuł – Stanisław Wasylewski, Wszystkim się zdawało, że Chopin…, s. 4


Fototeka

Kolekcja fototeki została wzbogacona o zakupy w Antykwariacie Poliart:

 • F. 10521 Fotografia Stefana Plater-Zyberka, Kościół w Brochowie, Warszawa, brak daty

 • F. 10522 Rycina na s. 225 przedstawiająca Tablicę pamiątkową, kryjącą serce Fryderyka Chopina w Kościele św. Krzyża w Warszawie, w: [Tygodnik Powszechny, nr 15, 11 kwietnia 1880 roku]

 • F. 10523 Rycina z czterema widokami Powiatu Sochaczewskiego Gub. Warszawskiej, w: [(red.) Józef Michał Bazewicz, Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1907, tablica nr 13]

 • F. 10524 Rycina na s. 345 przedstawiająca Obrazy z żywych osób. Chopin improwizujący w Nantes. Apoteoza Muzyki. Palestryna i chór śpiewaków. Ś-ta Cecylia podług obrazu Rafaela, w: [Biesiada Literacka, nr 48 (569), 26 listopada 1886 roku]

 • F. 10525 Rycina na s. 97 przedstawiająca pięć portretów Aleksandra Regulskiego według Franciszka Tegazzo Geniusze nauki i sztuki. Ciołek. Mikołaj Kopernik. Jędrzej Śniadecki. Fryderyk Szopen. Adam Mickiewicz, w: [Tygodnik Ilustrowany, nr 269, 22 lutego 1873 roku]

 • F. 10526 Fotografia Ludwika Piotra Wieleżyńskiego według obrazu Józefa Męcina-Krzesza Ostatenie akordy Chopina, Lwów, lata 30 XX wieku


Fonoteka

Lista nowości Fonoteki:

   
Karol Kurpiński - overtures Chopin by Angelo Bozzolini
KAROL KURPIŃSKI: OVERTURES
“Two Huts”, “Quenn Jadwiga”,
“King Henry VI at the Hunt”

Choir and Orchestra Operhouse in Łódź,
Zygmunt Latoszewski (dyrygent)
(CD-4552)
CHOPIN a film by Angelo Bozzolini
(DVD-501)
Krystian Zimerman, piano sonatas Gregorianum 002
FRANZ SCHUBERT: PIANO SONATAS
Krystian Zimerman (fortepian)
(CD-4610)
GREGORIANUM: MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM
Zespół Męski GREGORIANUM, Berenika Jozajtis (dyrygent)
(CD-4735)
Gregorianum 003 Gregorianum 004
GREGORIANUM: OMNES SANCTI DEI
Zespół Męski GREGORIANUM, Berenika Jozajtis (dyrygent)
(CD-4736)
GREGORIANUM: VIRGINI MARIAE LAUDES
Zespół Męski GREGORIANUM, Berenika Jozajtis (dyrygent)
(CD-4737)
Opublikowano 30-05-2018